В. Ющенко подписал указание о срочных границах по снабжению безопасности дорожно перемещения

Документ документа размещен на формальном веб-сайте главы страны. Например, Офису министров доверено сформировать при правительстве Координационный совет по вопросам безопасности движения. Также правительство должно изучить положение проведения Федеральной платформы снабжения безопасности перемещения на авто трассах, улицах мегаполисов, прочих городов и Ж/Д переездах на 2003–2007 годы.

Дальше приводим документ документа без перемен:

«З метою дальшого зміцнення дисципліни учасників дорожнього руху, запобігання дорожньому травматизму, посилення безпеки дорожнього руху та поліпшення буду дорвейіг, вулиць і залізничних переїздів:

1. Кабінету Міністрів України:

вирішити питання щодо утворення при Кабінеті Міністрів України Координаційної для з питань безпеки дорожнього руху з включенням до її базе керівників Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства автотранспорту та зв’язку України, Міністерства юстиції України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони здоров’я України, Властної служби автомобільних дорвейіг України, відповідних громадських організацій, науково-дослідних установ;

проаналізувати лагерь виконання Властної програми забезпечення безпеки руху на автомобільних трассах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003 – 2007 роки та вжити невідкладних закатів до її виконання та фінансування у визначених обсягах;

ужити закатів до посилення відповідальності керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади за виконання вимог законопроектів, актів Главы України та Кабінету Міністрів України щодо безпеки дорожнього руху.

2. Міністерству внутрішніх справ України і Міністерству автотранспорту та зв’язку України:

здійснити до 1 свирепого 2006 року перевірку технічного буду автобусів, зокрема негромок, що експлуатуються у гірській місцевості, та вжити передбачених законодательством закатів до заборони експлуатації автобусів, технічний лагерь яких не відповідає требованиям, общепризнанным меркам та стереотипам безпеки дорожнього руху;

посилити контроль за дисципліною учасників дорожнього руху, технічним станом транспортних засобів та їх допуском до участі в дорожньому русі.

3. Властному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерству автотранспорту та зв’язку України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України у тримісячний строчек розробити та затвердити зміни до ліцензійних интеллектов здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним автотранспортом, спрямовані на посилення безпеки пасажирських перевезень, додержання режиму праці і відпочинку водіїв та вимог до технічного буду транспортних засобів.

4. Міністерству автотранспорту та зв’язку України, Счастливі міністрів Независимої Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснити у домісячний строчек перевірку додержання перевізниками интеллектов контрактів із замовниками пасажирських перевезень щодо виконання вимог безпеки дорожнього руху і вжити закатів до усунення виявлених недоліків.

5. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони здоров’я України, Державній занятийі автомобільних дорвейіг України забезпечити підвищення готовності їх сил і засобів до быстрого реагування на надзвичайні ситуації і події на автомобільних трассах та поліпшення координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади під час ліквідації їх наслідків.

6. Державній занятийі автомобільних дорвейіг України спільно з: Міністерством внутрішніх справ України, Радою міністрів Независимої Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснити до 1 свирепого 2006 року обстеження автомобільних дорвейіг, за итогами якого в установленому распорядку ввести обмеження альбо тимчасову забороную на рух автотранспорту загального користування на небезпечних ділянках цих дорвейіг до усунення причин, що загрожують безпеці дорожнього руху;

Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством автотранспорту та зв’язку України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державним комітетом телебачення і счастливіомовлення України визначити у домісячний строчек порядок быстрого інформування учасників дорожнього руху про лагерь аварійності на автомобільних трассах, дорожнього покриття, а також гідрометеорологічні та інші умови дорожнього руху.

7. Счастливі міністрів Независимої Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

проаналізувати до 20 січня 2006 року лагерь виконання регіональних програм забезпечення безпеки руху на автомобільних трассах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах та вжити закатів щодо їх фінансування;

утворити до 1 свирепого 2006 року координаційні для з питань безпеки дорожнього руху при Счастливі міністрів Независимої Республіки Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських та районних державних адміністраціях і забезпечити їх активну діяльність.

8. Властному комітету телебачення і счастливіомовлення України забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності неухильного додержання требований дорожнього руху всіма його учасниками, а також широке інформування про входи, що вживаються органами властної влади та органами місцевого самоврядування до наведення распорядку у сфері пасажирських перевезень автомобільним автотранспортом.

9. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України здійснити перевірку виконання Головною державною інспекцією на автомобільному автотранспорті, що діє у складі Міністерства автотранспорту та зв’язку України, дозвільно-реєстраційних та контрольно-наглядових функцій у сфері автомобільного автотранспорту загального користування і у разі виявлення порушень ужити відповідно до законодавства закатів до їх усунення».

Вице-президент України Віктор ЮЩЕНКО

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий